AYT EBOB EKOK Konu Anlatımı

EBOB, En Büyük Ortak Bölen ‘in kısaltmasıdır. EKOK ise En Küçük Ortak Kat’ın kısaltmasıdır. Bu iki kavram matematik dersinde ve sınavlarında önemli bir yere sahiptir. İlk olarak, EBOB kavramını ele alalım.

EBOB Nedir?

EBOB, iki ya da daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğüdür. Örneğin, 12 ve 18 sayılarının ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6’dır. Bu sayıların en büyük ortak böleni 6’dır. EBOB, sadece iki sayı arasında değil, daha fazla sayı arasında da hesaplanabilir. Bunun için, tüm sayıların ortak bölenleri bulunur ve bu ortak bölenlerin en büyüğü EBOB olarak belirlenir.

EKOK Nedir?

EKOK ise, iki ya da daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüdür. Örneğin, 4 ve 6 sayılarının ortak katları 12 ve 24’tür. Bu sayıların en küçük ortak katı 12’dir. EKOK da, sadece iki sayı arasında değil, daha fazla sayı arasında da hesaplanabilir. Bunun için, tüm sayıların ortak katları bulunur ve bu ortak katların en küçüğü EKOK olarak belirlenir.

EBOB ve EKOK, özellikle kısmi kesirlerin işlemlerinde sıkça kullanılır. Kısmi kesirlerin toplama ve çıkarma işlemlerinde, payda kısımlarının ortak katlarının bulunması gereklidir. Böylece, işlem yapılırken sayıların kesirlerinin eşitlenmesi sağlanır.

AYT sınavında, EBOB ve EKOK kavramlarına yönelik sorular çıkabilir. Bu nedenle, öğrencilerin bu kavramları iyi anlamaları ve örnekler üzerinde pratik yapmaları önemlidir. Ayrıca, kısmi kesirlerin işlemlerinde de bu kavramlar önemli bir yer tuttuğundan, bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, EBOB ve EKOK kavramları matematikte önemli bir yere sahiptir. Bu kavramlar, özellikle kısmi kesirlerin işlemlerinde sıkça kullanılır. AYT sınavında bu kavramlara yönelik sorular çıkabileceği için, öğrencilerin bu konuları iyi anlamaları ve örnekler üzerinde pratik yapmaları gerekmektedir.

EBOB ve EKOK ile İlgili Örnek Sorular

Soru: 18, 24 ve 30 Sayılarının En Büyük Ortak Böleni Nedir?

İlk olarak, 18, 24 ve 30 sayılarının ortak bölenlerini bulalım:

18’in bölenleri: 1, 2, 3, 6, 9, 18 24’ün bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 30’un bölenleri: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

Bu üç sayının ortak bölenleri: 1, 2, 3, ve 6’dır. Bu sayıların en büyük ortak böleni 6’dır. Dolayısıyla, 18, 24 ve 30 sayılarının en büyük ortak böleni 6’dır.

Soru: 4, 6 ve 8 Sayılarının En Küçük Ortak Katı Nedir?

İlk olarak, 4, 6 ve 8 sayılarının katlarını bulalım:

4’ün katları: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, … 6’nın katları: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, … 8’in katları: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, …

Bu üç sayının en küçük ortak katı 24’tür, çünkü 24, 4, 6 ve 8’in tamamının katıdır ve bu sayıların katları arasında en küçüktür. Dolayısıyla, 4, 6 ve 8 sayılarının en küçük ortak katı 24’tür.

Edunette web sitesini ziyaret ederek istediğiniz dersleri ve alanında uzman öğretmenleri seçerek tek tıkla online özel ders almaya başlayabilirsiniz. Tercihinizi kolaylaştırmak için ücretsiz deneme dersi alabilirsiniz.

Arkadaşlarınla paylaş