Ayt temel kavramlar konu anlatımı

Rakam nedir? sayı nedir? Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Örneğin; 0,1,2,3,4,5,6,7 Rakamların çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan…

Trigonometri Konu Anlatımı

Trigonometri, matematikte açıları, üçgenleri ve bu üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkileri inceler. AYT sınavında trigonometri konusu oldukça önemlidir ve bu…

Paragraf Çözme Teknikleri

Paragraf çözme, Türkçe sınavının önemli bir bölümünü oluşturur. Bu bölümde, verilen bir metnin anlamını anlamak ve yorumlamak için kullanılacak…

Parabol Konu Anlatımı

Parabol Nedir? Parabol, matematiksel olarak bir doğru ile bir nokta arasındaki konik kesittir. Parabolün en önemli özelliklerinden biri, tepe…

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Nedir? Noktalama işaretleri, yazılı metinlerdeki anlamı belirginleştirmek, anlamı açıklamak, okunan metnin akıcılığını sağlamak, yazım kurallarına uygunluğu göstermek…

AYT Polinomlar Konu Anlatımı

Polinom Nedir?   Polinomlar, matematiksel ifadelerde yer alan terimlerin toplamından oluşan bir matematiksel yapıdır. Polinom, sabit sayılar, değişkenler ve…